Kinderfysiotherapie Vught

Kinderfysiotherapie

Door te bewegen en te spelen ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Kinderfysiotherapeuten zijn specialist in de beweging en sensorische ontwikkeling van kinderen!

Kinderfysiotherapie in Vught bij Fysiotherapie Kapellaan / Ouwerkerk

Fysiotherapie Kapellaan / Ouwerkerk Vught biedt kinderfysiotherapie voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Voor wie kinderfysiotherapie?

Het is belangrijk dat kinderen met bewegingsproblemen goed begeleid worden. Kinderen kunnen veel last hebben van een verkeerd aangeleerde houding of motoriek. De klachten kunnen van lichamelijke aard zijn, maar ook beperkingen met zich meebrengen op het sociale vlak. Elk kind heeft zijn eigen persoonlijkheid en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Bij kinderfysiotherapie zullen dit dan ook de vertrekpunten zijn bij de begeleiding van uw kind.

De kinderfysiotherapeut behandelt

 • asymetrische zuigelingen
 • zuigelingen met een voorkeurshouding
 • een motorische ontwikkelingsachterstand
 • een afwijkend looppatroon
 • moeite met bewegen
 • het bevorderen van het zich zeker voelen bij het bewegen
 • cerebrale parese
 • een afwijkende spierspanning
 • spina bifida
 • orthopedische afwijkingen
 • ademhalingsproblemen
 • schrijfproblemen
 • sensomotorische problemen
 • houdingsproblemen

Is kinderfysiotherapie wel of niet nodig?

Soms is het heel duidelijk dat een kind fysiotherapie nodig heeft. Maar dat is niet altijd zo. Ouders zijn vaak onzeker en twijfelen of kinderfysiotherapie wel nodig is. Motorische mijlpalen horen bij een bepaalde ontwikkelingsleeftijd en het is begrijpelijk dat het moeilijk te bepalen is welke mijlpalen dat zijn. Daarom kunt u bij twijfel een screeningsafspraak maken in de praktijk. Aan de hand van deze screening adviseert de kinderfysiotherapeut u of behandeling (of eventueel onderzoek) nodig is. Ook de kosten van deze screening worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Tijdens de eerste afspraak wordt de ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht en eventueel onderzoek gestart. Ook kunt u uw vragen kwijt tijdens deze behandeling. De kinderfysiotherapeut betrekt u nauw bij de behandeling. Zij voorziet u van advies en geeft u tips waarmee u uw kind thuis kunt helpen. 

Behandeling thuis of op de praktijk

Kinderfysiotherapeuten Anke en Esther werken op de praktijklocatie Ouwerkerk in Vught met kinderen aan hun motorische ontwikkeling. Hier hebben zij de beschikking over een kinderoefenzaal met therapeutische middelen voor alle leeftijden. Bij onder andere zuigelingen, kinderen tot de leeftijd van twee jaar en kinderen met een ernstige beperking vindt de behandeling thuis plaats.

Samenwerking bij kinderfysiotherapie

De kinderen die in de praktijk komen verschillen allen van hulpvraag. Het is daarom vooraf moeilijk bepalen wat de behandelingsduur is. De behandeling wordt individueel afgestemd op het niveau en de ontwikkeling van uw kind. De behandeling zal goed worden geïntegreerd in het dagelijks leven van het kind. Het is bij kinderfysiotherapie daarom belangrijk om samenwerking te zoeken. Allereerst natuurlijk samenwerking met de ouders, die nauw betrokken worden bij de behandeling. De nieuw aangeleerde vaardigheden kunnen dan thuis door de ouders worden getraind en toegepast. Naast samenwerking met de ouders kan het wenselijk zijn samen te werken met het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, school, artsen of andere verwijzers. Een goede totaalaanpak van het kind staat bij kinderfysiotherapie voorop en daarom zal er overleg plaatsvinden met andere betrokkenen, waar mogelijk en door u gewenst. In het centrum wordt ook nauw samengewerkt met de logopedisten van Kapellaan / Ouwerkerk Vught. Desgewenst wordt er ook gezamenlijk behandeld.

Vergoeding en afspraak maken

Voor kinderfysiotherapie is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. De eerste 18 behandelingen worden vergoed. Een eigen risico is niet van toepassing op kinderfysiotherapie.


Naar boven

Bel mij terugFysiotherapie Kapellaan https://plus.google.com/+FysiotherapieKapellaanOuwerkerkVught
Kapellaan 38 Vught, Noord-Brabant 5261 CN Netherlands
Phone: 0736564796
Fysiotherapie Ouwekerk https://plus.google.com/u/0/b/100267117939257052178/100267117939257052178
Maarten Trompstraat 32 Vught, Noord-Brabant 5262 VM Netherlands
Phone: 0736564796