Kinderlogopedie Kapellaan/Ouwerkerk Vught

Kinderlogopedie

Kinderlogopedie in Vught

Wij bieden kinderlogopedie voor kinderen en jongeren van 2 tot en met 17 jaar die problemen hebben met taal, spraak, stem, gehoor of mondgedrag.

Onze kinderpraktijk bevindt zich op de locatie Ouwerkerk, Maarten Trompstraat 32 in Vught. Naast logopedie kan uw kind hier ook terecht voor andere paramedische zorgdisciplines.

 

Kinderlogopedie

Thuis, op school, op het werk en in onze vrije tijd communiceren we voortdurend en juist omdat we dit altijd en overal doen is het belangrijk deze vaardigheid goed te beheersen. De basisbeginselen van de taal leren kinderen gedurende de eerste zeven jaar van hun leven, terwijl het daarnaast de wereld om zich heen ontdekt. Wanneer een kind problemen heeft met het leren of toepassen van de taal en/of spraak zal dit grote gevolgen hebben voor het functioneren in het dagelijks leven.
 

In onze praktijk werken kinderlogopedisten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen met alle uiteenlopende hulpvragen op het gebied van taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. U kunt bij hen terecht voor:
 

Taal

 • Het gemakkelijk leren vinden van woorden om beter te kunnen vertellen.
 • Betere zinnen leren maken.
 • Het stimuleren en op gang brengen van taal bij jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken.
 • Meer woorden leren kennen en gebruiken (woordenschat).
 • Leren goed verwoorden van een verhaal of gebeurtenis (opbouw, volgorde en inhoud)
 • Leren de communicatie aan te passen aan de gesprekspartner.
 • Het goed leren begrijpen van de taal.
 • Het ontwikkelen van gespreksvaardigheden zoals het starten van een gesprek, oogcontact maken, afstemmen op degene met wie je praat.
 • Omgaan met meertaligheid.
 • Het leren van alternatieve communicatiemogelijkheden zoals gebaren of pictogrammen.


Spraak

 • Het leren uitspreken van klanken (bijvoorbeeld de [r] of [k]).
 • Klanken anders leren uitspreken zoals bij lispelen en slissen.
 • Leren klanken goed toe te passen in woorden.
 • Duidelijker leren praten.
 • Leren om minder nasaal te spreken. 
   

Stem

 • Het aanleren van een goed stemgebruik bij heesheid.
 • Het aanleren van een goede en prettige manier van ademhalen.
   

Mondgedrag, eten en drinken

 • Een betere mondsluiting aanleren door het trainen van de spieren in het mondgebied.
 • Een betere coördinatie aanleren tussen de spieren in het mondgebied.
 • Oefenen om juist te leren slikken. 
 • Training van een juiste tongligging in rust.
 • Trainen van het mondgebied bij overgevoeligheid hiervan. 
 • Leren om zonder duim, vinger(s) of speen te kunnen. 


Gehoor

 • Het oefenen van die vaardigheden die nodig zijn om te gaan lezen en schrijven (de auditieve vaardigheden), zoals het hakken en plakken van woorden en het auditief geheugen.
 • Training van de auditieve verwerking.
 • Spraakafzien (soort van liplezen) leren gebruiken.

 

Werkwijze

In onze praktijk staat het kind in zijn totaliteit centraal en houden we rekening met het ontwikkelingsniveau, leeftijd, gedrag en karakter. Zo voelt het kind zich gekend en begrepen. Wij kiezen bij de behandeling voor een speelse benadering om zo het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Professionaliteit en een open, vriendelijke sfeer staan daarbij voorop.

Het kind maakt deel uit van een gezin en de sociale omgeving en daarom betrekken wij de ouder(s) graag bij de behandeling om zo samen tot een goed eindresultaat te komen. Indien relevant en mogelijk staat de praktijk open voor overleg en samenwerking met andere betrokkenen, zoals collega's, arts en leerkracht. Dat kan voorkomen als uw kind ook kinderfysiotherapie nodig heeft, de hulpvraag het leren en functioneren op school beïnvloedt of bij medische problemen.
 

Samenwerking

De kinderlogopedisten van kinderpraktijk Kapellaan/Ouwerkerk werken intensief samen met de kinderfysiotherapeut in de praktijk. Soms is het van belang dat het kind vanuit verschillende disciplines wordt onderzocht, zodat er op basis van deze onderzoeksgegevens een goede en duidelijke diagnose kan worden gesteld. Deze diagnose dient als leidraad voor het opstellen van een behandelplan. De therapeuten werken tijdens het behandeltraject intensief samen en in sommige gevallen worden er ook duobehandelingen ingezet. Hierbij werken de betrokken therapeuten gelijktijdig met het kind.
 

Wij werken niet alleen binnen onze kinderpraktijk samen, maar ook daarbuiten, omdat wij dit belangrijk vinden en zo onze logopedische doelen kunnen bereiken. Contact met andere betrokkenen is van belang en hierbij kunt u denken aan:

 • de diëtist, bijvoorbeeld met de diëtist van onze locatie Helftheuvel in Den Bosch
 • een medicus, zoals huisarts, kinderarts, kno-arts, consultatiebureauarts, tandarts of neuroloog
 • een paramedicus, zoals een kinderfysiotherapeut of ergotherapeut
 • een reguliere (voor)school, zoals peuterspeelzaal, basis- of voortgezet onderwijs
 • een speciale (voor)school zoals medisch kinderdagverblijf, speciaal basis- of voortgezet onderwijs
 • instanties zoals MEE en Kentalis


Wij vragen altijd uw toestemming om contact op te mogen nemen met betrokken disciplines. U kunt hiervoor wel of geen toestemming geven op het contactformulier dat tijdens de intake wordt ingevuld.
 

Vergoeding en afspraak maken

Voor kinderlogopedie is geen verwijsbrief van de huisarts nodig en het wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Een eigen risico is voor kinderen niet van toepassing. Belt u voor uw vragen en het maken van een afspraak naar telefoonnummer 073-6564796 of mail naar info@kapellaan.nl.

 


Naar boven


Contact
Kinderpraktijk Ouwerkerk
Maarten Trompstraat 32
5262 VM Vught073-6564796

info@kapellaan.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kinderpraktijk Ouwerkerk