Kwaliteit

Ons kwaliteitsteam werkt continu aan innovatie en verbetering van onze zorg

Zorg voor kwaliteit van zorg

De gezondheidsproblemen en hulpvragen van onze cliënten zijn de basis voor onze zorgverlening. De kwaliteit is dan ook meetbaar door te kijken naar de resultaten die we behalen en van de tevredenheid van de cliënt nadat hij behandeld is. De kwaliteit van Kapellaan / Ouwerkerk Vught wordt door cliënten met een gemiddeld cijfer van 9,1 beoordeeld!

Kwaliteit in zorg, dienstverlening en organisatie staat centraal in ons team. Daarom is er een kwaliteitsteam actief dat onze zorgverlening evalueert en op basis daarvan verbetert en borgt.

Continu in verbinding

Het vertrekpunt in ons kwaliteitsbeleid is onze visie op hoe onze zorg aan u eruit moet zien. Vanuit deze waarden werken we met ons team aan verbetering van deze zorgverlening. Door overlegstructuren in de praktijk staan therapeuten continu in verbinding met elkaar om zo met u een passend behandeltraject te kunnen doorlopen.

Kennisontwikkeling

Ook op gebied van scholing staan de therapeuten van Kapellaan / Ouwerkerk Vught niet stil. De therapeuten scholen zich continu bij zodat de laatste kennis uit hun vakgebied in de behandeling kan worden gebruikt.

Samenwerken graag!

We werken niet alleen graag samen ín de praktijk, maar ook daarbuiten. Kennisuitwisseling met collega behandelaars en artsen staat als vast agendapunt op ons kwaliteits- en teamoverleg. En dat is waardevol. Goede afstemming van zorg en brede kijk op de klacht dragen bij aan uw herstel. Daar waar wij aanvullende diagnostiek of therapie door een arts of behandelaar buiten de praktijk waardevol achten overleggen wij dat met u en begeleiden we u daar graag bij.

Faciliteiten

Kwaliteit van behandeling staat of valt ook met de kwaliteit van faciliteiten. De faciliteiten op de locatie Kapellaan in Vught en de locatie Ouwerkerk in Vught zijn modern. De therapeuten beschikken over een-op-een behandelruimten, oefenzalen en een zwembad. De kindertherapeuten werken met moderne behandelmethoden die aansluiten bij de ontwikkeling in de vakgebieden.

Organisatie van kwaliteit

Kwaliteit wordt door een vast kwaliteitsteam georganiseerd. Door continu kwaliteitsevaluaties te doen wordt de kwaliteit geëvalueerd, bijgesteld en uitgevoerd. Ook in de toekomst besteden we zorg en aandacht aan de kwaliteit van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Duidelijke communicatie en transparantie speelt hierin een belangrijke rol zodat u kunt vertrouwen op de kwaliteit van onze zorgverlening.

Beroepsverenigingen

De fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten zijn kwaliteitsgeregistreerd en aangesloten bij beroepsverenigingen.

Fysiotherapie Kapellaan / Ouwerkerk Vught is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Dit is de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten. Het KNGF stelt strenge eisen en alle fysiotherapeuten die hieraan voldoen, worden opgenomen in het kwaliteitsregister. Onze praktijk is in dit register opgenomen. Binnen het KNGF zijn een aantal specialistenverenigingen actief. Zij richten zich op speciale beroepsterreinen binnen de fysiotherapie. Lidmaatschap van de specialistenvereniging betekent dat de praktijk beschikt over bekwaamheid of een behandelingsmethode die speciaal, herkenbaar, genormeerd en overdraagbaar is. Specifiek ontwikkeld voor een bepaalde cliëntengroep. Een groep onderscheidt zich door medische en/of maatschappelijke indicaties en is als zodanig formeel erkend door het bestuur van de KNGF.
De praktijk is ook lid van de volgende fysiotherapeutische specialistenverenigingen:

  • NVMT: Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
  • NVFB: Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum Gezondheidszorg
  • NVFK: Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg
  • NVA: Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

De logopedisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. De ergotherapeuten zijn aangesloten bij beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Zowel de logopedisten als de ergotherapeuten zijn kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.


Naar boven


Contact
Fysiotherapie Kapellaan Vught
Kapellaan 38
5261 CN Vught

Fysiotherapie Ouwerkerk Vught
Maarten Trompstraat 32
5262 VM Vught


073-6564796

info@kapellaan.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Fysiotherapie Kapellaan Vught