Logopedie en samenwerken

Samenwerking maakt krachtiger!

In onze praktijk is het kind geen losstaand gegeven, maar maakt het steeds deel uit van zijn of haar gezin en sociale omgeving. Voor het effect van de behandeling vinden we het belangrijk om u bij steeds bij de behandeling te betrekken.  Soms is het belangrijk voor de logopedist om te overleggen met andere betrokkenen. Bijvoorbeeld wanneer uw kind ook kinderfysiotherapie nodig heeft, wanneer de hulpvraag het leren en functioneren op school beïnvloedt of wanneer er medische problemen zijn. Wij zijn graag bereid om contact op te nemen met betrokkenen en hebben een open blik naar buiten

Samenwerking met de kinderfysiotherapeut

De logopedisten van Logopedie Kapellaan / Ouwerkerk Vught werken intensief samen met de kinderfysiotherapeuten in de praktijk. Soms is het van belang dat het kind vanuit verschillende disciplines wordt onderzocht. Op basis van deze onderzoeksgegevens kan een duidelijke diagnose worden gesteld, waarna het mogelijk is een passend behandelplan op te stellen. Ook tijdens het behandeltraject wordt intensief samengewerkt door de therapeuten. In sommige gevallen worden ook duo-behandelingen ingezet. Daarbij werken twee therapeuten gelijktijdig met het kind.

Logopedie Kapellaan / Ouwerkerk Vught is gevestigd in Paramedisch Centrum Ouwerkerk in Vught. Op deze locatie kunnen cliënten niet alleen terecht voor logopedie, maar ook voor andere paramedische disciplines. Door de brede deskundigheid wordt eerder gesignaleerd en kan een probleem sneller aangepakt worden.

Kinderdiëtetiek, kinderpodotherapie en meer…

We werken samen met (kinder)podotherapeut Marike van den Berk van ‘Need4Feet’ en kinderdiëtist Cora Derksen van ‘Eten met Plezier’. Samenwerking houdt echter niet op bij onze voordeur. Samenwerking is belangrijk om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving (ouders, partner etc.) kan contact met andere betrokkenen (personen of instanties) ook van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan:

  • Een medicus, zoals huisarts, kinderarts, consultatiebureauarts, kno-arts, tandarts of neuroloog.
  • Een paramedicus, zoals (kinder)fysiotherapeut of ergotherapeut.
  • Een reguliere (voor)school, zoals peuterspeelzaal, basis- of voortgezet onderwijs.
  • Een speciale (voor)school, zoals medisch kinderdagverblijf, speciaal (basis)-of voortgezet onderwijs.
  • Overig: zoals MEE of Kentalis.

Natuurlijk nemen de logopedisten niet zonder uw toestemming contact op met betrokken disciplines. Tijdens de intake kunt u op de logopedische behandelovereenkomst aangeven of u wel of geen toestemming verleent voor overleg met een of meerdere betrokken disciplines.


Naar boven

Bel mij terug



Ons team

Manon Genet
Manon Genet Logopedist
Stephanie Frederiks
Stephanie Frederiks Kwaliteitsmanager - Logopedist - Praktijkhouder
Ariadne Ros
Ariadne Ros Logopedist
Bekijk ons hele team
Fysiotherapie Kapellaan https://plus.google.com/+FysiotherapieKapellaanOuwerkerkVught
Kapellaan 38 Vught, Noord-Brabant 5261 CN Netherlands
Phone: 0736564796
Fysiotherapie Ouwekerk https://plus.google.com/u/0/b/100267117939257052178/100267117939257052178
Maarten Trompstraat 32 Vught, Noord-Brabant 5262 VM Netherlands
Phone: 0736564796