Wanneer ergotherapie

"Als kapper moet ik ook veel voorover bukken. Met de aangepaste kruk en begeleiding heb ik veel minder last van mijn schouder." M. Michielsen

Wanneer ergotherapie?

Het werkterrein van de ergotherapeut is breed. Maar wanneer kunt u precies de begeleiding van de ergotherapeut inzetten? Ergotherapie Kapellaan / Ouwerkerk Vught verdeelt het werkterrein in een aantal gebieden: zelfzorg, valpreventie, mobiliteit (verplaatsen in huis en buitenshuis), transfers (hulp bij verplaatsen van een persoon), keukentaken, hobby, werk en revalidatie thuis. Hieronder vindt u informatie over de begeleiding van de ergotherapeut, met praktische voorbeelden.

 

Zelfzorg

Om zelfstandig te kunnen blijven is het belangrijk zelf te kunnen wassen, aankleden en naar het toilet te gaan. Als dit soort taken moeilijker gaan, biedt de thuiszorg vaak begeleiding. Maar wist u dat met het juiste advies veel mensen in staat zijn om deze taken zelfstandig uit te voeren?

Voorbeelden van begeleiding bij zelfzorgtaken:

 • Van douchen tot nagels knippen. Van knoopjes dichtmaken tot het zelfstandig aantrekken van (steun)kousen.
 • Een hoge instap bij de douche? Een te laag toilet? Een onveilige situatie? Waar moet die wandbeugel nou precies?
 • Beter omgaan met uw energie voor het uitvoeren van zelfzorgtaken.

 

Valpreventie

Wist u dat mensen ouder dan 65 jaar gemiddeld eenmaal per jaar vallen? En dat deze valpartijen in ongeveer twaalf procent van de gevallen medische behandeling vragen? Voorkomen van vallen door training helpt.

Voorbeelden van valpreventie:

 • Veilig opstaan uit bed of stoel, persoonlijke alarmering of juist lopen met rollator of wandelstok. Maar ook veilig handelen na een val.
 • Het veiliger maken van de woning door een extra trapleuning, beugels, drempels, verlichting, weghalen of wegwerken van onveilige punten in huis.
 • Juiste loophulpmiddelen, de juiste verhoger op het toilet of detectielampen.

 

Mobiliteit (verplaatsen in en buitenshuis)

Er zijn talrijke oplossingen om bewegen of vervoer in huis en buitenshuis te vergemakkelijken. Maar welk middel is geschikt en hoe krijgt u het vergoed. De ergotherapeut van Ergotherapie Kapellaan / Ouwerkerk Vught is specialist op dit gebied.

Voorbeelden van oplossingen voor mobiliteit:

 • Welk middel is geschikt? Hoe vraag ik het middel aan?
 • Training bij het omgaan met een scootmobiel, rollator of het leren opstaan uit bed.
 • Inzetten van een passend middel zoals: sta-op-stoel, rolstoel, rollator, wandelstok, scootmobiel of aangepaste fiets.

 

Transfers (hulp bij het verplaatsen van een persoon)

Niet iedereen kan zich zelfstandig verplaatsen. De ergotherapeut helpt mantelzorgers of ander verzorgend personeel bij het veilig verplaatsen van de hulpbehoevende persoon zonder dat lichamelijke klachten ontstaan.

Voorbeelden van oplossingen voor het uitvoeren van transfers:

 • Advies in tilhulpmiddelen en training bij gebruik daarvan.
 • Tiltechnieken zodat veilig getild kan worden met zo min mogelijk belasting van het eigen lichaam.

 

Keukentaken

Een broodmaaltijd bereiden of gezellig koken voor het hele gezin. In de keuken worden veel van de dagelijkse handelingen uitgevoerd. Maar wat als u hiervoor geen kracht hebt of lang staan lastig is?

Voorbeelden van hulp bij keukentaken:

 • Het opnieuw of anders aanleren van keukentaken met minder handkracht, zoals potjes openmaken, snijden, afgieten en schillen.
 • Opnieuw indelen van de keuken en aanpassen van de keuken op rolstoelgebruik.
 • Plannen van taken en energie verdelen bij het bereiden van een maaltijd.
 • Er zijn talrijke keukenhulpjes die keukentaken enorm vergemakkelijken!

 

Hobby

Hobby’s zorgen voor ontspanning en zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven. Maar wat als een hobby als gevolg van ziekte niet meer (gemakkelijk) gaat? Het vervoer naar de hobby een probleem is? Of het moeilijk is om energie te reserveren voor uw hobby? De ergotherapeut van Ergotherapie Kapellaan / Ouwerkerk Vught heeft veel ervaring met oplossingen hiervoor.

Voorbeelden van begeleiding op gebied van hobby’s:

 • Welke hobby? Hoe kan ik muziek (blijven) maken? Welke houding? Hoe voorkom je overbelasting? Hoe regel ik het vervoer?
 • Aanpassingen aan rolstoel, bijvoorbeeld voor tennis of basketbal.
 • Er zijn handige hulpmiddelen op de markt. Bijvoorbeeld voor handwerken of kaartspelletjes. Denk ook aan passende hulpmiddelen voor zitten of staan.

 

Betaald / onbetaald werk

Als de werkbelasting te hoog is, kan dit tot gezondheidsklachten leiden. De ergotherapeut kijkt naar de reden van klachten en hoe hiermee om te gaan.

Voorbeelden van ergotherapie rondom werk:

 • Verantwoord tillen
 • Aanpassen van werkplek bij overbelastingsklachten zoals RSI.
 • Leren verdelen van belasting bij hervatten van werk met of zonder beperking.
 • Hulpmiddelen zoals een passend toetsenbord, muis of hoog-laagtafel.

 

Revalidatie thuis

Na opname in het ziekenhuis is revalidatie vaak nodig. Steeds vaker wordt thuis gerevalideerd. Er komt dan veel op u af. Want welke zorg is nodig? Hoe kan dit begeleid worden? En worden restklachten wel voldoende getraind? De ergotherapeut coördineert deze thuisrevalidatie en zorgt met u en uw omgeving voor een goede aanpak en prettig verloop.

Voorbeelden van begeleiding bij revalidatie thuis:

 • Training van arm- en handfunctie, omgaan met handicap en beperking. Omgaan met angst. Functioneel lopen / verplaatsen. Omgaan met vermoeidheid of pijn.
 • Aanpassen van werk- of woonomgeving. Bijvoorbeeld een aangepaste keuken of badkamer.

 

Hulpmiddelen

Ook op gebied van hulpmiddelen is de ergotherapeut van Ergotherapie Kapellaan / Ouwerkerk Vught expert:

 • Op de hoogte van bijna alle hulpmiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn
 • Kennis van de wet en regelgeving omtrent aanvragen van hulpmiddelen
 • Hoe werkt ‘de uitleen’?
 • Waar kan iemand een hulpmiddel vinden?
 • Hulpmiddelen uitproberen zodat alleen het juiste wordt aangeschaft.
 • Advisering in gebruik, instellingen en aanmeten

Naar boven


Ons team

Tess Sanders
Tess Sanders Ergotherapeut - Handtherapeut

Bekijk ons hele team
Contact
Fysiotherapie Kapellaan Vught
Kapellaan 38
5261 CN Vught

Fysiotherapie Ouwerkerk Vught
Maarten Trompstraat 32
5262 VM Vught


073-6564796

info@kapellaan.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Fysiotherapie Kapellaan Vught