Werkwijze

Bij ons kunt u zonder verwijsbrief van een arts terecht

Wat beweegt u!?

In onze praktijk staat u met uw hulpvraag centraal. De therapeuten van Kapellaan / Ouwerkerk Vught luisteren naar de reden van uw komst en wensen tot verbetering. Uw lichamelijke situatie en mogelijkheden worden onderzocht en in kaart gebracht. Eventueel na overleg met andere betrokken disciplines of therapeuten wordt een behandelplan gemaakt dat het uitgangspunt vormt voor begeleiding van uw herstelproces.

Kwaliteit

Kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie cesar en logopedie, dicht bij huis. Dat is wat onze praktijk u biedt. U kunt rekenen op passende zorg. Indien nodig werken de therapeuten samen bij de behandeling van uw klachten. Er wordt veel waarde gehecht aan kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen. De therapeuten volgen actief nieuwe cursussen en nemen deel aan bij- en nascholingsbijeenkomsten. 

Samenwerking

Zorg van deze tijd vraagt om samenwerking. Niet alleen de klacht waarvoor u fysiotherapie, logopedie of ergotherapie nodig heeft staat bij ons centraal. Wij voelen ons betrokken bij u als persoon en uw gehele welzijn. Samenwerking zorgt voor goede afstemming van zorg en integratie van de behandeling in het dagelijks leven. Uiteraard wordt slechts met uw goedvinden overleg gevoerd met andere disciplines in en buiten het centrum. Daar waar nodig kunnen wij u helpen om de juiste persoon te vinden. 

Behandeling

De duur van een behandeling hangt af van het type therapie en varieert van twintig minuten tot een drie kwartier. Tijdens de eerste afspraak wordt kennisgemaakt, algemene gegevens doorgenomen en de hulpvraag in kaart gebracht. In geval van fysiotherapie wort vaak gestart met lichamelijk onderzoek. De eerste afspraak logopedie duurt ongeveer vijfentwintig minuten. Tijdens de eerste afspraak wordt kennisgemaakt, algemene gegevens doorgenomen en de hulpvraag in kaart gebracht. Indien mogelijk wordt gestart met logopedisch onderzoek. Met behulp van een test, toets of (spel)observatie wordt de klacht nader in kaart gebracht. De duur van het onderzoek hangt af van de problematiek.

Na onderzoek bespreekt de therapeut de conclusie met u. Indien behandeling nodig blijkt, wordt in overleg met u de vervolgaanpak en de behandeldoelen bepaald. Gedurende de behandeling wordt regelmatig het effect van de behandeling geëvalueerd. Eventueel wordt (een deel van het) onderzoek herhaald. Op basis van de evaluatie kan worden bepaald of behandeling wordt voortgezet of afgesloten.

Geen wachttijden

De ervaring leert, dat u bij ons nooit lang hoeft te wachten. Ons streven is dat u binnen maximaal twee werkdagen aan de beurt bent voor het eerste onderzoek. Bij spoedgevallen weet uw huisarts of medisch specialist ons te vinden, zodat u dezelfde dag kunt worden behandeld. Is het voor u lastig om overdag tijd vrij te maken voor behandeling? Fysiotherapie Kapellaan Ouwerkerk heeft ook ’s avonds ruimte voor haar cliënten.

Therapeuten

Ons team van therapeuten is breed opgeleid en voldoet aan alle kwaliteitseisen. Dat is natuurlijk een groot voordeel omdat we zo de therapie goed kunnen laten aansluiten bij u behoefte. In overleg met u wordt daarom tijdens de intake bekeken welke vorm van therapie het beste past bij uw zorgvraag.

Verzekeringen

De praktijk beschikt over contracten met zorgverzekeraars waardoor uw behandeling meestal rechtstreeks met de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd en afgehandeld.. Als u beschikt over een aanvullende verzekering voor fysiotherapie wordt de behandeling meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar.

Beroepsvereniging

De praktijk in Vught is aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten. Fysiotherapeuten die voldoen aan de strenge eisen van het KNGF kwaliteitsprogramma worden opgenomen in het kwaliteitsregister. De praktijk is in dit register opgenomen. Binnen het KNGF zijn een aantal specialistenverenigingen actief die zich richten op speciale beroepsterreinen binnen de fysiotherapie. Lidmaatschap van de specialistenverenigingen betekent dat de praktijk beschikt over bekwaamheid of een benaderingsmethode die speciaal, genormeerd, herkenbaar en overdraagbaar is en die specifiek ontwikkeld is voor een bepaalde cliëntengroep. Zo’n groep onderscheidt zich door medische en/of maatschappelijke indicaties en is als zodanig formeel erkend door het bestuur van het KNGF. De praktijk is tevens lid van de volgende fysiotherapie specialistenverenigingen:
 

  • KNGF: Koninkijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
  • NVMT: Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
  • NVFK: Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg
  • Ergotherapie Nederland
     

De logopedisten in de praktijk zijn aangesloten bij de NVLF, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.  Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van de ergotherapeuten. De ergotherapeuten zijn bij de beroepsvereniging aangesloten. Zowel de logopedisten als ergotherapeuten zijn kwaliteitsgeregistreerd en vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 


Naar boven


Contact
Fysiotherapie Kapellaan Vught
Kapellaan 38
5261 CN Vught

Fysiotherapie Ouwerkerk Vught
Maarten Trompstraat 32
5262 VM Vught


073-6564796

info@kapellaan.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Fysiotherapie Kapellaan Vught