Werkwijze ergotherapie

U heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar! Een verwijsbriefje van uw arts is niet nodig voor het maken van een afspraak.

Ergotherapie Kapellaan / Ouwerkerk Vught: wat kunt u verwachten?

Bij ergotherapie draait het om u en om uw gehele welzijn. De ergotherapeut werkt praktisch en geheel toegepast op uw persoonlijke situatie. U kunt bij haar terecht met al uw vragen rondom het dagelijks handelen. Samen met u kijkt ze naar de mogelijkheden om de activiteit zo zelfstandig mogelijk uit te kunnen voeren.

Behandeling

Via de praktijkassistente maakt u een eerste afspraak voor ergotherapie. U heeft daarvoor geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. De assistente inventariseert kort wat uw hulpvraag is, zodat ze adequaat en gericht kan plannen. Tijdens het eerste bezoek door de ergotherapeut worden eerst algemene gegevens doorgenomen. Daarnaast wordt aan de hand van uw persoonlijke situatie uw hulpvraag in kaart gebracht. Wat zijn de belemmeringen in het dagelijkse leven? Welke medische beperkingen zijn er? Heeft u hulp uit uw omgeving, of juist niet?  Wat zijn uw wensen en mogelijkheden om het dagelijkse handelen te verbeteren. 
Ergotherapie betreft over het algemeen korte trajecten. De ergotherapie maakt een behandelplan en bespreekt dit met u. Tijdens de behandeling wordt dit behandelplan regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld..

Waar wordt behandeld?

Ergotherapie Kapellaan / Ouwerkerk in Vught, werkt vanuit de locatie Kapellaan in het centrum van Vught. De ergotherapeut werkt vaak met u aan praktische aanpassing van uw leefomgeving. Voor de ergotherapeut is het dan ook van belang om u te treffen in uw eigen leefomgeving. Juist op die plek waar u vaak bent of hinder ondervindt. Dat kan zijn thuis in de keuken, op het werk of op de plek waar u uw hobby uitvoert. 

Geen wachttijden

Uit ervaring is gebleken dat u bij ons snel terecht kunt voor de therapie die u nodig heeft. Wij streven ernaar om u binnen enkele dagen uit te nodigen voor het eerste onderzoek.

Zorgverzekering en vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Indien u beschikt over een verwijzing van een huisarts/specialist of een DTE screening met goed resultaat hebt doorlopen worden de behandelingen in het basispakket voor 10 uur per kalenderjaar door uw zorgverzekeraar vergoed. Mogelijk dat er nog aanvullende vergoeding mogelijk is via de aanvullende verzekering. Dit kunt u zelf nagaan in uw polisvoorwaarden.

Beroepsvereniging voor ergotherapeuten

Net zoals de fysiotherapeuten en logopedisten, zijn ook de ergotherapeuten aangesloten bij een beroepsvereniging: Ergotherapie Nederland. Ergotherapeuten die voldoen aan de strenge eisen van het kwaliteitsregister waaraan de beroepsvereniging is gekoppeld, worden hierin opgenomen. Uw ergotherapeut is opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici en voldoet daarmee aan alle eisen ten aanzien van kwaliteitszorg, scholing en werkervaring.

Afmelden ergotherapie

U kunt tot vierentwintig uur voorafgaand aan uw behandeling uw ergotherapieafspraak kostenloos annuleren. Dit kan per telefoon (eventueel voicemail in het weekend) of e-mail (info@kapellaan.nl).


Naar boven

Bel mij terug



Fysiotherapie Kapellaan https://plus.google.com/+FysiotherapieKapellaanOuwerkerkVught
Kapellaan 38 Vught, Noord-Brabant 5261 CN Netherlands
Phone: 0736564796
Fysiotherapie Ouwekerk https://plus.google.com/u/0/b/100267117939257052178/100267117939257052178
Maarten Trompstraat 32 Vught, Noord-Brabant 5262 VM Netherlands
Phone: 0736564796