Werkwijze logopedie

Logopedie Kapellaan / Ouwerkerk Vught: hoe ziet de behandeling eruit?

Een behandeling door de logopedist duurt ongeveer vijfentwintig minuten. Tijdens de eerste afspraak wordt kennisgemaakt, de algemene gegevens doorgenomen en wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Indien dit mogelijk is wordt gestart met logopedisch onderzoek. De logopedist gebruikt een test, toets of spelobservatie om de ontwikkeling rondom communicatie in kaart te brengen. De duur van het onderzoek hangt af van de aard van de problematiek, Na het onderzoek bespreekt de logopedist de bevindingen met u. Als behandeling wordt gestart, wordt een behandelplan geschreven. De logopedist neemt het behandelplan goed met u door zodat u een goed beeld heeft van de mogelijkheden voor behandeling en al uw vragen rondom de behandeling beantwoord zijn. Tijdens het behandeltraject wordt het effect van de behandeling regelmatig geëvalueerd. Eventueel wordt (een deel van het) onderzoek herhaald. Op basis van de evaluatie kan worden bepaald of behandeling wordt voortgezet of afgesloten.

Beroepsvereniging voor logopedisten

Logopedie Kapellaan / Ouwerkerk Vught is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, de NVLF. Logopedisten die voldoen aan de strenge eisen van het NVLF kwaliteitsprogramma worden opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. De praktijk is in dit register opgenomen.

Wachttijden

De ervaring leert dat u snel terecht kunt in de praktijk. In geval van hoge urgentie weet uw huisarts, tandarts of specialist de praktijk te vinden, om zo snel mogelijk een afspraak voor u te maken.

Vergoeding

Logopedie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Dat betekent dat het volledig wordt vergoed. Voor kinderen tot achttien jaar is het eigen risico niet van toepassing en worden kosten dus zonder eigen bijdrage vergoed.

Afspraak zonder verwijsbrief?         

Verzekerden van Univé, VGZ, IZA of Trias kunnen direct een afspraak maken voor logopedie. Een verwijsbrief van de (huis)arts is voor deze verzekeringsmaatschappijen niet meer nodig.  Andere zorgverzekeraars, waaronder CZ, vragen wel om een verwijsbrief van een (huis)arts.  Wilt u weten of uw behandelingen zonder verwijzing door een arts vergoed worden? Bel onze praktijkassistenten via 073 6561300 of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Afmelden logopedie

Bent u onverhoopt verhinderd voor uw afspraak? U kunt tot vierentwintig uur voorafgaand aan uw behandeling kostenloos annuleren. Dit kan per telefoon (eventueel voicemail in het weekend) of e-mail (info@kapellaan.nl).


Naar boven

Bel mij terugFysiotherapie Kapellaan https://plus.google.com/+FysiotherapieKapellaanOuwerkerkVught
Kapellaan 38 Vught, Noord-Brabant 5261 CN Netherlands
Phone: 0736564796
Fysiotherapie Ouwekerk https://plus.google.com/u/0/b/100267117939257052178/100267117939257052178
Maarten Trompstraat 32 Vught, Noord-Brabant 5262 VM Netherlands
Phone: 0736564796